jump to navigation

Амстердам хотиралари — 87 30 июля, 2016

Posted by Shahodat in Наср.
add a comment

Кундалигимдаги қайдлар

Кимса, у қандай вазиятда бўлмасин, ўз ўрнини билиб, хотиржам тургани, бу унинг ким эканини кўрсатади. Аслида инсон сукути билан хотиржам эканини, ҳаракати билан эса ақлидан нелар кечаётганини намойиш этади.
Мен кетмас иймон, ҳам кенгфеъллилик сўраган эдим; бахт — бир куни бошим силашин билдим.
*** (далее…)